ΤΗΛΕ-ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Η τηλε-ψυχογηριατρικη είναι η εφαρμογή της τηλε-ψυχιατρικής σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και χρήζουν εξειδικευμένης ψυχιατρικής περίθαλψης. Το 2025, στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι το 1/3 του πληθυσμού θα είναι ηλικιωμένοι. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων, που κυμαίνεται περίπου στο 19%.

Σκοπός του προγράμματος
 η ανάπτυξη τηλε-ψυχογηριατρικών ιατρείων σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, που δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία σε προβλήματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων.

 η διασύνδεση τους με τη Μονάδα Ψυχογηριατρικής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο με σκοπό την εκπαίδευση στη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας, της ήπιας γνωστικής εξασθένισης και της κατάθλιψης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
 Σε ηλικιωμένους με συμπτώματα κατάθλιψης, ήπιας γνωστικής εξασθένισης και άνοιας.

 Σε οικογένειες που φροντίζουν ηλικιωμένους με κατάθλιψη.

 Σε οικογένειες που φροντίζουν ηλικιωμένους με ήπια, μέτρια ή σοβαρή άνοια.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μάιος 2014, 11:28 πμ