ΤΗΛΕ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Η εξέλιξη της πληροφορικής και της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας καθώς και η συνεργασία τους με την Ιατρική έχουν διαμορφώσει την τηλε-ιατρική.
Συγκεκριμένα, στο χώρο της Ψυχιατρικής, η τηλε-ψυχιατρική καλείται να επιλύσει σημαντικά προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από απόσταση, όπως:

 την ανομοιογενή γεωγραφική διασπορά των μονάδων ψυχικής υγείας.

 τη δύσκολη πρόσβαση μέρους του πληθυσμού σε μονάδες ψυχικής υγείας.

 το διαρκώς αυξανόμενο κόστος για την παροχή υπηρεσιών.

 την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των ψυχολογικών αναγκών της κοινότητας.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 8 Μάιος 2014, 5:59 μμ